Wielokulturowość

Infotree Global Diversity & Inclusion

Jesteśmy dumni z wyróżnienia przyznanego nam przez Minority Business Enterprise (amerykańska organizacja dla przedsiębiorstw, w których ponad połowa założycieli, pochodzi z etniznych mniejszości).

Jako jedna z najszybciej rosnących firm założonych przez jedną z mniejszości etnicznych, Infotree wspiera różnorodność narodową w firmie. Oznacza to wspieranie wszystkich grup społecznych. Nie tylko rozumiemy wartość różnorodności, lecz jesteśmy także świadomi benefitów jakie wprowadza ona do społeczeństwa.

Cele naszego programu jedności:

Stanowić przykład dla innych zachowując się w sposób, w który aktywnie wspiera się społeczeństwo i promuje różnorodność w środowisku pracy.

Upewnianie się, że przełożeni okazują poświęcenie i odpowiedzialność za kształtowanie zachowań rozwijających róznorodność i integrację.

Kultywować i promować kulturę, która wyławia talenty, zwiększa ich umiejętności i różnorodność w
społeczeństwie.

Stwarzać możliwości dla członków różnych grup rasowych, etnicznych, społecznych, narodowościowych, czy religijnych.

Wzmacniać wysiłki aby rekrutować bardziej różnorodną obsadę projektu.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z najbliższym biurem lub skieruj swoje zapytanie online.

Omówmy projekt już dzisiaj