Socialt ansvar

Socialt ansvar påverkar vårt sätt att bedriva verksamhet och en integrerad del av vår rytm. Vi är engagerade i att agera ansvarsfullt, fungera hållbart och agera positivt mot de samhällen där vi arbetar och lever.

Rätt tillvägagångssätt är nödvändigt för rätt resultat. Infotree närmar sig arbetet genom att tillämpa extern kunskap på din organisations interna arbetssätt. Vi vet det för att maximera ditt företags potentiella framgång. Vi måste forma våra expertråd på ett sätt som gäller för ditt sätt att göra affärer.

Kärnpelarna i vårt program

Vi bryr oss om vår kunds verksamhet som vår verksamhet. Vi tänker och agerar som affärspartners, inte akademiska rådgivare. Vi delar våra kunders ambitioner, arbetar för att förstå deras verklighet och anpassar våra incitament till deras mål – så att de vet att vi är i detta tillsammans.

Miljö

I erkännande av att vi alla har en påverkan på miljön, är vi fast beslutna att minska vår påverkan samtidigt som vi utbildar och ger våra anställda möjlighet att göra mer miljöansvariga val.

Gemenskap

Vi tror på att stödja de samhällen där vi bor och arbetar. Samhällsengagemang är en viktig del av personlig utveckling som ger individer möjlighet att främja medvetenhet och förståelse inom sitt samhälle.

Styrning och etik

Vi bedriver verksamhet enligt de högsta etiska standarderna och utifrån våra gemensamma värderingar. Alla våra anställda har en uppförandekod som hjälper varje person att fatta sunda beslut i komplexa situationer som involverar vårt företag och vår verksamhet.

Människor

Vi kopplar begåvade individer till världens mest framgångsrika organisationer för att forma dagens globala arbetskraft.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss på Infotree -kontoret närmast dig eller skicka en affärsförfrågan online.

Låt oss diskutera ditt projekt nu